Buxbaumia viridis klejnot prastarych lasów

Buxbaumia viridis klejnot prastarych lasów Fragmentacja i utrata siedlisk to jedne z ważniejszych czynników powodujących spadek bioróżnorodności w ostatnich latach. Jednym z ciekawszych ekosystemów jest las, który tworzy specyficzne warunki rozwoju dla szerokiej gamy...

Oznaki wiosny a inwestycje

OZNAKI WIOSNY A INWESTYCJE Wiosna jest okresem, w którym przyroda budzi się do życia i okres ten determinuje konieczność wykonania szeregu prac z zakresu „zabezpieczenia” terenu budowy (przed czy nawet w trakcie jej realizacji) przed „wybuchem” zieleni i rozpoczęciem...