NASZE REALIZACJE
Portfolio Ansee Consulting prezentujące przekrojowo nasze doświadczenie w rozmaitych projektach i pracy z klientami.
Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Racibórz – Oświęcim

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Racibórz – Oświęcim

Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Wąsosz – Załęcze

Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Wąsosz – Załęcze

Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową mostu na rzece Bóbr

Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową mostu na rzece Bóbr

Przebudowa drogi krajowej nr 94

Przebudowa drogi krajowej nr 94

Budowa mostu nad rzeką Odrą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421

Budowa mostu nad rzeką Odrą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421

Prace remontowe na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki

Prace remontowe na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki

Nadzór przyrodniczy modernizacja LK E75 Sadowne Czyżew

Nadzór przyrodniczy modernizacja LK E75 Sadowne Czyżew

Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów

Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów

Raport z inwentaryzacji przyrodniczej z oceną oddziaływania dla inwestycji: Budowa i rozbudowa drogi krajowej nr 7

Raport z inwentaryzacji przyrodniczej z oceną oddziaływania dla inwestycji: Budowa i rozbudowa drogi krajowej nr 7

Inwentaryzacja przyrodnicza: Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 47

Inwentaryzacja przyrodnicza: Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 47

Inwentaryzacja dendrologiczna: Modernizacja ul. Dobroszyckiej i Budowa o nawierzchni utwardzonej ul. Turkusowej w Oleśnicy

Inwentaryzacja dendrologiczna: Modernizacja ul. Dobroszyckiej i Budowa o nawierzchni utwardzonej ul. Turkusowej w Oleśnicy

Analiza zmian klimatycznych, skutków wywołanych przez zmiany klimatu

Analiza zmian klimatycznych, skutków wywołanych przez zmiany klimatu

Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy

Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy

Modernizacja linii kolejowej Warszawa

Modernizacja linii kolejowej Warszawa

Budowa drogi S-6 na odcinku Kołobrzeg Zachód – Ustronie Morskie

Budowa drogi S-6 na odcinku Kołobrzeg Zachód – Ustronie Morskie

Budowa Farmy wiatrowej Udanin

Budowa Farmy wiatrowej Udanin

Budowa Gazociągu Tworóg-Kędzierzyn DN1000

Budowa Gazociągu Tworóg-Kędzierzyn DN1000

Elektryfikacja linii kolejowych nr 274,278 na odcinku Węgliniec – Zgorzelec

Elektryfikacja linii kolejowych nr 274,278 na odcinku Węgliniec – Zgorzelec

Budowa obwodnicy Kędzierzyna-Koźla, zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Budowa obwodnicy Kędzierzyna-Koźla, zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Droga wojewódzka nr 278, Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Droga wojewódzka nr 278, Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Linia kolejowa nr 143, Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko

Linia kolejowa nr 143, Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko

Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra. ROOŚ

Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra. ROOŚ

Budowa gazociągu DN300 MOP 5,5 MPA. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, Inwentaryzacja Przyrodnicza

Budowa gazociągu DN300 MOP 5,5 MPA. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, Inwentaryzacja Przyrodnicza

Porealizacyjny program monitoringu awifauny i chiropterofauny dla farmy wiatrowej. Monitoring porealziacyjny

Porealizacyjny program monitoringu awifauny i chiropterofauny dla farmy wiatrowej. Monitoring porealziacyjny

Budowa farmy fotowoltaicznej do 200 MW. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, Inwentaryzacja Przyrodnicza

Budowa farmy fotowoltaicznej do 200 MW. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, Inwentaryzacja Przyrodnicza

Kontynuacja wydobycia kopaliny ze złoża granitu Graniczna. ROOŚ, Inwentaryzacja przyrodnicza.

Kontynuacja wydobycia kopaliny ze złoża granitu Graniczna. ROOŚ, Inwentaryzacja przyrodnicza.

Budowa mostu granicznego Pieńsk- Deschka. KIP, Inwentaryzacja Przyrodnicza, ROOŚ

Budowa mostu granicznego Pieńsk- Deschka. KIP, Inwentaryzacja Przyrodnicza, ROOŚ

Rozbudowa drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk- Ustka. Karta Informacji Przedsięwzięcia, Inwentaryzacja Przyrodnicza.

Rozbudowa drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk- Ustka. Karta Informacji Przedsięwzięcia, Inwentaryzacja Przyrodnicza.

Baltic Pipe. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Baltic Pipe. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Rozbiórka i budowa mostów nad rzeką Odrą i jej kanałem przeciwpowodziowym. Karta informacji przedsięwzięcia, Raport OOŚ 

Rozbiórka i budowa mostów nad rzeką Odrą i jej kanałem przeciwpowodziowym. Karta informacji przedsięwzięcia, Raport OOŚ 

Budowa miejsc postojowych i doświetlenia przejść dla pieszych we Wrocławiu. Nadzór dendrologiczny

Budowa miejsc postojowych i doświetlenia przejść dla pieszych we Wrocławiu. Nadzór dendrologiczny

Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu. Nadzór dendrologiczny.

Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu. Nadzór dendrologiczny.

Budowa obiektów rekreacyjno- sportowych we Wrocławiu. Nadzór dendrologiczny oraz ornitologiczny.

Budowa obiektów rekreacyjno- sportowych we Wrocławiu. Nadzór dendrologiczny oraz ornitologiczny.

Budowy zbiornika przeciwpowodziowego 'Roztoki Bystrzyckie’. Nadzór przyrodniczy, środowiskowy i dendrologiczny.

Budowy zbiornika przeciwpowodziowego 'Roztoki Bystrzyckie’. Nadzór przyrodniczy, środowiskowy i dendrologiczny.

Inwentaryzacja dendrologiczna konieczna do wykonania procedowania zmiany decyzji środowiskowej – Leszno

Inwentaryzacja dendrologiczna konieczna do wykonania procedowania zmiany decyzji środowiskowej – Leszno

Budowa zbiornika przeciwpowodziowego w Boboszowie. Nadzór przyrodniczy, środowiskowy i dendrologiczny.

Budowa zbiornika przeciwpowodziowego w Boboszowie. Nadzór przyrodniczy, środowiskowy i dendrologiczny.

Budowa zbiornika przeciwpowodziowego w Krosnowicach. Nadzór przyrodniczy, środowiskowy i dendrologiczny.

Budowa zbiornika przeciwpowodziowego w Krosnowicach. Nadzór przyrodniczy, środowiskowy i dendrologiczny.

Budowy zbiornika przeciwpowodziowego w Szalejowie. Nadzór przyrodniczy, środowiskowy i dendrologiczny.

Budowy zbiornika przeciwpowodziowego w Szalejowie. Nadzór przyrodniczy, środowiskowy i dendrologiczny.

Budowa obwodnicy Kłodzka. Nadzór przyrodniczy

Budowa obwodnicy Kłodzka. Nadzór przyrodniczy

Modernizacja linii kolejowej nr 8 Warszawa – Radom. Nadzór przyrodniczy, nadzór środowiskowy

Modernizacja linii kolejowej nr 8 Warszawa – Radom. Nadzór przyrodniczy, nadzór środowiskowy

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815. Ekspertyza przyrodnicza

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815. Ekspertyza przyrodnicza

Farma Wiatrowa Korytnica. Porealizacyjna analiza migotania cienia

Farma Wiatrowa Korytnica. Porealizacyjna analiza migotania cienia

Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice. Nadzór przyrodniczy

Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice. Nadzór przyrodniczy

Stacja kolejowa Gołuchów. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, decyzja środowiskowa

Stacja kolejowa Gołuchów. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, decyzja środowiskowa

Droga ekspresowa S6. Inwentaryzacja przyrodnicza

Droga ekspresowa S6. Inwentaryzacja przyrodnicza

RDOŚ Opole. Szkolenie GIS w ochronie środowiska

RDOŚ Opole. Szkolenie GIS w ochronie środowiska

Układ komunikacyjny, rewitalizacja Krobi. Decyzja środowiskowa, KIP

Układ komunikacyjny, rewitalizacja Krobi. Decyzja środowiskowa, KIP

Linia kolejowa 68,565 Lublin – Stalowa Wola. Inwentaryzacja przyrodnicza

Linia kolejowa 68,565 Lublin – Stalowa Wola. Inwentaryzacja przyrodnicza

Rzeka Raba, zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Inwentaryzacja przyrodnicza i 6 Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia

Rzeka Raba, zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Inwentaryzacja przyrodnicza i 6 Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia

Farma fotowoltaiczna Sławnikowice. Decyzja środowiskowa, Karta Informacyjna

Farma fotowoltaiczna Sławnikowice. Decyzja środowiskowa, Karta Informacyjna

Ośrodek wypoczynkowy Mrzeżyno. Decyzja środowiskowa, raport środowiskowy

Ośrodek wypoczynkowy Mrzeżyno. Decyzja środowiskowa, raport środowiskowy

Gazociąg Polska – Słowacja. Decyzja środowiskowa, Raport środowiskowy

Gazociąg Polska – Słowacja. Decyzja środowiskowa, Raport środowiskowy

Trasa autobusowo-tramwajowa Wrocław. Decyzja środowiskowa, Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Trasa autobusowo-tramwajowa Wrocław. Decyzja środowiskowa, Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Gazociąg Polska – Słowacja. Inwentaryzacja przyrodnicza

Gazociąg Polska – Słowacja. Inwentaryzacja przyrodnicza

Gazociąg Pogórska Wola – Tworzeń. Inwentaryzacja przyrodnicza

Gazociąg Pogórska Wola – Tworzeń. Inwentaryzacja przyrodnicza

Gazociąg Tworóg-Tworzeń. Inwentaryzacja przyrodnicza

Gazociąg Tworóg-Tworzeń. Inwentaryzacja przyrodnicza

Droga krajowa nr 73. Optymalizacja ekranów akustycznych, Analiza akustyczna

Droga krajowa nr 73. Optymalizacja ekranów akustycznych, Analiza akustyczna

Farma Wiatrowa Lichnowy. Zmiana decyzji środowiskowej

Farma Wiatrowa Lichnowy. Zmiana decyzji środowiskowej

Droga ekspresowa S3 Lubin-Legnica. Inwentaryzacja przyrodnicza

Droga ekspresowa S3 Lubin-Legnica. Inwentaryzacja przyrodnicza

Elektrownia fotowoltaiczna Grębów. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Elektrownia fotowoltaiczna Grębów. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Droga wojewódzka nr 254. Decyzja środowiskowa, Raport środowiskowy

Droga wojewódzka nr 254. Decyzja środowiskowa, Raport środowiskowy

Farma Wiatrowa Kluczbork. Decyzja środowiskowa

Farma Wiatrowa Kluczbork. Decyzja środowiskowa

Elektrownia fotowoltaiczna Łoniów. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Elektrownia fotowoltaiczna Łoniów. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Elektrownia fotowoltaiczna Mierzęcin. Raport środowiskowy i KIP

Elektrownia fotowoltaiczna Mierzęcin. Raport środowiskowy i KIP

Kanał Gliwicki. Inwentaryzacja przyrodnicza

Kanał Gliwicki. Inwentaryzacja przyrodnicza

Farma wiatrowa Perzów. Raport środowiskowy

Farma wiatrowa Perzów. Raport środowiskowy

Farma Wiatrowa Parsowo-Świemino. Raport OOŚ

Farma Wiatrowa Parsowo-Świemino. Raport OOŚ

Droga krajowa nr 22. Inwentaryzacja zieleni

Droga krajowa nr 22. Inwentaryzacja zieleni

Farma wiatrowa Kazimierz Biskupi. Decyzja środowiskowa, Raport OOŚ

Farma wiatrowa Kazimierz Biskupi. Decyzja środowiskowa, Raport OOŚ

Wydobycie kruszywa z Odry. Raport środowiskowy i decyzja środowiskowa

Wydobycie kruszywa z Odry. Raport środowiskowy i decyzja środowiskowa

Wydobycie kruszywa z Odry. Ocena wpływu na Jednolite Części Wód

Wydobycie kruszywa z Odry. Ocena wpływu na Jednolite Części Wód

Trasa Sudecka. Raport środowiskowy

Trasa Sudecka. Raport środowiskowy

Istniejąca Farma Wiatrowa Rymanów. Analiza hałasu

Istniejąca Farma Wiatrowa Rymanów. Analiza hałasu

Radar Goczałkowice. Raport środowiskowy

Radar Goczałkowice. Raport środowiskowy

Farma Wiatrowa Drawsko. Analiza porealizacyjna hałasu

Farma Wiatrowa Drawsko. Analiza porealizacyjna hałasu

Farma Wiatrowa Stęszew. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Farma Wiatrowa Stęszew. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Zbiornik Mietkowski. Monitoring przyrodniczy

Zbiornik Mietkowski. Monitoring przyrodniczy

Zakład pirolizy. Raport o oddziaływaniu na środowisko

Zakład pirolizy. Raport o oddziaływaniu na środowisko

Linia Kolejowa nr 94 Kraków-Oświęcim. Nadzór środowiskowy

Linia Kolejowa nr 94 Kraków-Oświęcim. Nadzór środowiskowy

Elektrownia fotowoltaiczna. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Elektrownia fotowoltaiczna. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Elektrownia Wiatrowa Baszyny. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Elektrownia Wiatrowa Baszyny. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Farma Wiatrowa w woj. podkarpackim. Due diligence

Farma Wiatrowa w woj. podkarpackim. Due diligence

Elektrownia Wiatrowa Cieśle. Analiza oddziaływania na życie ludzi

Elektrownia Wiatrowa Cieśle. Analiza oddziaływania na życie ludzi

Stacja elektroenergetyczna Praga. Inwentaryzacja przyrodnicza

Stacja elektroenergetyczna Praga. Inwentaryzacja przyrodnicza

Istniejąca Farma Wiatrowa Iłża. Analiza migotania cienia

Istniejąca Farma Wiatrowa Iłża. Analiza migotania cienia

Rzeka Bełdówka. Przywrócenie bioróżnorodności i retencji

Rzeka Bełdówka. Przywrócenie bioróżnorodności i retencji

RZGW Warszawa. Przeciwdziałanie skutkom suszy

RZGW Warszawa. Przeciwdziałanie skutkom suszy

Farma Wiatrowa Bądecz. Decyzja środowiskowa

Farma Wiatrowa Bądecz. Decyzja środowiskowa

Eksploatacja kopalni złoża naturalnego Mietków. Monitoring ornitologiczny 2014 r.

Eksploatacja kopalni złoża naturalnego Mietków. Monitoring ornitologiczny 2014 r.

Rzeka Kwisa. Monitoring przyrodniczy

Rzeka Kwisa. Monitoring przyrodniczy

Farma Wiatrowa Łubnice. Monitoring chiropterologiczny

Farma Wiatrowa Łubnice. Monitoring chiropterologiczny

Farma Wiatrowa Łubnice. Analiza krajobrazowa

Farma Wiatrowa Łubnice. Analiza krajobrazowa

Farma Wiatrowa Domaniów. Raport środowiskowy i decyzja środowiskowa

Farma Wiatrowa Domaniów. Raport środowiskowy i decyzja środowiskowa

Farma Wiatrowa. Metaplantacja dziewięćsiła

Farma Wiatrowa. Metaplantacja dziewięćsiła

Rzeka Bystrzyca. Inwentaryzacja przyrodnicza i ocena wariantów

Rzeka Bystrzyca. Inwentaryzacja przyrodnicza i ocena wariantów

7 cieków. Raport OOŚ na obszarze Natura 2000

7 cieków. Raport OOŚ na obszarze Natura 2000

Modernizacja linii kolejowej E75 Warszawa-Białystok-Sokółka, inwentaryzacja przyrodnicza

Modernizacja linii kolejowej E75 Warszawa-Białystok-Sokółka, inwentaryzacja przyrodnicza

Budowa autostrady A4 Zgorzelec–Krzyżowa. Nadzór przyrodniczy, kompensacje

Budowa autostrady A4 Zgorzelec–Krzyżowa. Nadzór przyrodniczy, kompensacje

Modernizacja linii kolejowej C30 Opole – Kędzierzyn Koźle – Pyskowice, inwentaryzacja przyrodnicza

Modernizacja linii kolejowej C30 Opole – Kędzierzyn Koźle – Pyskowice, inwentaryzacja przyrodnicza

Modernizacja linii kolejowej E 30 Węgliniec – Legnica, projekt minimalizacji

Modernizacja linii kolejowej E 30 Węgliniec – Legnica, projekt minimalizacji

Linia kolejowa E30/C30. Inwentaryzacja przyrodnicza

Linia kolejowa E30/C30. Inwentaryzacja przyrodnicza

Modernizacja linii kolejowej E 30 Węgliniec – Legnica (2), minimalizacje

Modernizacja linii kolejowej E 30 Węgliniec – Legnica (2), minimalizacje

Rzeka Odra, modernizacja wału – nadzór przyrodniczy

Rzeka Odra, modernizacja wału – nadzór przyrodniczy

GPO Jarocin, uzyskanie decyzji środowiskowej na podstawie KIP-u

GPO Jarocin, uzyskanie decyzji środowiskowej na podstawie KIP-u

23 Karty Informacyjne Przedsięwzięcia dla potrzeb remontów cieków

23 Karty Informacyjne Przedsięwzięcia dla potrzeb remontów cieków

Istniejąca Farma Wiatrowa w województwie wielkopolskim, monitoring porealizacyjny

Istniejąca Farma Wiatrowa w województwie wielkopolskim, monitoring porealizacyjny

Eksploatacja Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8, monitoring porealizacyjny

Eksploatacja Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8, monitoring porealizacyjny

Eksploatacja Farmy Wiatrowej Łukaszów Modlikowice, analiza porealizacyjna

Eksploatacja Farmy Wiatrowej Łukaszów Modlikowice, analiza porealizacyjna

Budowa gazociągu w woj. małopolskim – inwentaryzacja przyrodnicza

Budowa gazociągu w woj. małopolskim – inwentaryzacja przyrodnicza

Ujęcie wody Czyżkówko – modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń

Ujęcie wody Czyżkówko – modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń

Rzeka Strug. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe – raport OOŚ

Rzeka Strug. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe – raport OOŚ

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego

Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8 (3)

Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8 (3)

Autostradowa Obwodnica Wrocławia A-8

Autostradowa Obwodnica Wrocławia A-8

Budowa autostrady A2 Świecko – Trzciel

Budowa autostrady A2 Świecko – Trzciel

Budowa autostrady A2 Świecko – Trzciel (2)

Budowa autostrady A2 Świecko – Trzciel (2)

Budowa Farmy Wiatrowej w gminie Biskupiec

Budowa Farmy Wiatrowej w gminie Biskupiec

Budowa Farmy Wiatrowej w Wielkopolsce

Budowa Farmy Wiatrowej w Wielkopolsce

Budowa Farmy Wiatrowej w województwie dolnośląskim

Budowa Farmy Wiatrowej w województwie dolnośląskim

Budowa linii 110 KV i 30 kV i 4 farm wiatrowych

Budowa linii 110 KV i 30 kV i 4 farm wiatrowych

Budowa Farmy Wiatrowej w województwie opolskim

Budowa Farmy Wiatrowej w województwie opolskim

Modernizacja stacji „Radomsko”

Modernizacja stacji „Radomsko”

Budowa Farmy Wiatrowej Taczalin

Budowa Farmy Wiatrowej Taczalin

Budowa Farmy Wiatrowej Krotoszyce

Budowa Farmy Wiatrowej Krotoszyce

Budowa dwutorowych ciągów liniowych o napięciu 110 kV

Budowa dwutorowych ciągów liniowych o napięciu 110 kV

Gazociąg Lasów-Jeleniów. Inwentaryzacja przyrodnicza

Gazociąg Lasów-Jeleniów. Inwentaryzacja przyrodnicza

Zabezpieczenie konstrukcji obiektu zabytowego Zamku Grodno

Zabezpieczenie konstrukcji obiektu zabytowego Zamku Grodno

Eksploatacja kopalni złoża naturalnego Mietków. Raport OOŚ

Eksploatacja kopalni złoża naturalnego Mietków. Raport OOŚ

Budowa drogi ekspresowej S7 Jędrzejów – Chęciny

Budowa drogi ekspresowej S7 Jędrzejów – Chęciny

Budowa drogi S-5 Wrocław – Poznań

Budowa drogi S-5 Wrocław – Poznań

Przebudowa przejścia granicznego w Boboszowie w ciągu DK nr 33

Przebudowa przejścia granicznego w Boboszowie w ciągu DK nr 33

Nadleśnictwo Henryków. Inwentaryzacja przyrodnicza

Nadleśnictwo Henryków. Inwentaryzacja przyrodnicza

Obszary NATURA 2000. Inwentaryzacja przyrodnicza

Obszary NATURA 2000. Inwentaryzacja przyrodnicza

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Golęcino-Gocław Port” w Szczecinie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Golęcino-Gocław Port” w Szczecinie

Eksploatacja kopalni złoża naturalnego Mietków. Monitoring ornitologiczny 2012 r.

Eksploatacja kopalni złoża naturalnego Mietków. Monitoring ornitologiczny 2012 r.

Eksploatacja kopalni złoża naturalnego Mietków. Monitoring ornitologiczny 2013 r.

Eksploatacja kopalni złoża naturalnego Mietków. Monitoring ornitologiczny 2013 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Nad Rudzianką”

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Nad Rudzianką”

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Racibórz – Oświęcim

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Racibórz – Oświęcim

Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Wąsosz – Załęcze

Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Wąsosz – Załęcze

Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową mostu na rzece Bóbr

Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową mostu na rzece Bóbr

Przebudowa drogi krajowej nr 94

Przebudowa drogi krajowej nr 94

Budowa mostu nad rzeką Odrą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421

Budowa mostu nad rzeką Odrą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421

Prace remontowe na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki

Prace remontowe na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki

Nadzór przyrodniczy modernizacja LK E75 Sadowne Czyżew

Nadzór przyrodniczy modernizacja LK E75 Sadowne Czyżew

Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów

Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów

Raport z inwentaryzacji przyrodniczej z oceną oddziaływania dla inwestycji: Budowa i rozbudowa drogi krajowej nr 7

Raport z inwentaryzacji przyrodniczej z oceną oddziaływania dla inwestycji: Budowa i rozbudowa drogi krajowej nr 7

Inwentaryzacja przyrodnicza: Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 47

Inwentaryzacja przyrodnicza: Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 47

Inwentaryzacja dendrologiczna: Modernizacja ul. Dobroszyckiej i Budowa o nawierzchni utwardzonej ul. Turkusowej w Oleśnicy

Inwentaryzacja dendrologiczna: Modernizacja ul. Dobroszyckiej i Budowa o nawierzchni utwardzonej ul. Turkusowej w Oleśnicy

Analiza zmian klimatycznych, skutków wywołanych przez zmiany klimatu

Analiza zmian klimatycznych, skutków wywołanych przez zmiany klimatu

Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy

Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy

Modernizacja linii kolejowej Warszawa

Modernizacja linii kolejowej Warszawa

Budowa drogi S-6 na odcinku Kołobrzeg Zachód – Ustronie Morskie

Budowa drogi S-6 na odcinku Kołobrzeg Zachód – Ustronie Morskie

Budowa Farmy wiatrowej Udanin

Budowa Farmy wiatrowej Udanin

Budowa Gazociągu Tworóg-Kędzierzyn DN1000

Budowa Gazociągu Tworóg-Kędzierzyn DN1000

Elektryfikacja linii kolejowych nr 274,278 na odcinku Węgliniec – Zgorzelec

Elektryfikacja linii kolejowych nr 274,278 na odcinku Węgliniec – Zgorzelec

Budowa obwodnicy Kędzierzyna-Koźla, zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Budowa obwodnicy Kędzierzyna-Koźla, zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Droga wojewódzka nr 278, Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Droga wojewódzka nr 278, Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Linia kolejowa nr 143, Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko

Linia kolejowa nr 143, Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko

Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra. ROOŚ

Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra. ROOŚ

Budowa gazociągu DN300 MOP 5,5 MPA. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, Inwentaryzacja Przyrodnicza

Budowa gazociągu DN300 MOP 5,5 MPA. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, Inwentaryzacja Przyrodnicza

Porealizacyjny program monitoringu awifauny i chiropterofauny dla farmy wiatrowej. Monitoring porealziacyjny

Porealizacyjny program monitoringu awifauny i chiropterofauny dla farmy wiatrowej. Monitoring porealziacyjny

Budowa farmy fotowoltaicznej do 200 MW. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, Inwentaryzacja Przyrodnicza

Budowa farmy fotowoltaicznej do 200 MW. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, Inwentaryzacja Przyrodnicza

Kontynuacja wydobycia kopaliny ze złoża granitu Graniczna. ROOŚ, Inwentaryzacja przyrodnicza.

Kontynuacja wydobycia kopaliny ze złoża granitu Graniczna. ROOŚ, Inwentaryzacja przyrodnicza.

Budowa mostu granicznego Pieńsk- Deschka. KIP, Inwentaryzacja Przyrodnicza, ROOŚ

Budowa mostu granicznego Pieńsk- Deschka. KIP, Inwentaryzacja Przyrodnicza, ROOŚ

Rozbudowa drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk- Ustka. Karta Informacji Przedsięwzięcia, Inwentaryzacja Przyrodnicza.

Rozbudowa drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk- Ustka. Karta Informacji Przedsięwzięcia, Inwentaryzacja Przyrodnicza.

Baltic Pipe. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Baltic Pipe. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Rozbiórka i budowa mostów nad rzeką Odrą i jej kanałem przeciwpowodziowym. Karta informacji przedsięwzięcia, Raport OOŚ 

Rozbiórka i budowa mostów nad rzeką Odrą i jej kanałem przeciwpowodziowym. Karta informacji przedsięwzięcia, Raport OOŚ 

Budowa miejsc postojowych i doświetlenia przejść dla pieszych we Wrocławiu. Nadzór dendrologiczny

Budowa miejsc postojowych i doświetlenia przejść dla pieszych we Wrocławiu. Nadzór dendrologiczny

Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu. Nadzór dendrologiczny.

Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu. Nadzór dendrologiczny.

Budowa obiektów rekreacyjno- sportowych we Wrocławiu. Nadzór dendrologiczny oraz ornitologiczny.

Budowa obiektów rekreacyjno- sportowych we Wrocławiu. Nadzór dendrologiczny oraz ornitologiczny.

Budowy zbiornika przeciwpowodziowego 'Roztoki Bystrzyckie’. Nadzór przyrodniczy, środowiskowy i dendrologiczny.

Budowy zbiornika przeciwpowodziowego 'Roztoki Bystrzyckie’. Nadzór przyrodniczy, środowiskowy i dendrologiczny.

Inwentaryzacja dendrologiczna konieczna do wykonania procedowania zmiany decyzji środowiskowej – Leszno

Inwentaryzacja dendrologiczna konieczna do wykonania procedowania zmiany decyzji środowiskowej – Leszno

Budowa zbiornika przeciwpowodziowego w Boboszowie. Nadzór przyrodniczy, środowiskowy i dendrologiczny.

Budowa zbiornika przeciwpowodziowego w Boboszowie. Nadzór przyrodniczy, środowiskowy i dendrologiczny.

Budowa zbiornika przeciwpowodziowego w Krosnowicach. Nadzór przyrodniczy, środowiskowy i dendrologiczny.

Budowa zbiornika przeciwpowodziowego w Krosnowicach. Nadzór przyrodniczy, środowiskowy i dendrologiczny.

Budowy zbiornika przeciwpowodziowego w Szalejowie. Nadzór przyrodniczy, środowiskowy i dendrologiczny.

Budowy zbiornika przeciwpowodziowego w Szalejowie. Nadzór przyrodniczy, środowiskowy i dendrologiczny.

Budowa obwodnicy Kłodzka. Nadzór przyrodniczy

Budowa obwodnicy Kłodzka. Nadzór przyrodniczy

Modernizacja linii kolejowej nr 8 Warszawa – Radom. Nadzór przyrodniczy, nadzór środowiskowy

Modernizacja linii kolejowej nr 8 Warszawa – Radom. Nadzór przyrodniczy, nadzór środowiskowy

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815. Ekspertyza przyrodnicza

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815. Ekspertyza przyrodnicza

Farma Wiatrowa Korytnica. Porealizacyjna analiza migotania cienia

Farma Wiatrowa Korytnica. Porealizacyjna analiza migotania cienia

Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice. Nadzór przyrodniczy

Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice. Nadzór przyrodniczy

Stacja kolejowa Gołuchów. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, decyzja środowiskowa

Stacja kolejowa Gołuchów. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, decyzja środowiskowa

Droga ekspresowa S6. Inwentaryzacja przyrodnicza

Droga ekspresowa S6. Inwentaryzacja przyrodnicza

RDOŚ Opole. Szkolenie GIS w ochronie środowiska

RDOŚ Opole. Szkolenie GIS w ochronie środowiska

Układ komunikacyjny, rewitalizacja Krobi. Decyzja środowiskowa, KIP

Układ komunikacyjny, rewitalizacja Krobi. Decyzja środowiskowa, KIP

Linia kolejowa 68,565 Lublin – Stalowa Wola. Inwentaryzacja przyrodnicza

Linia kolejowa 68,565 Lublin – Stalowa Wola. Inwentaryzacja przyrodnicza

Rzeka Raba, zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Inwentaryzacja przyrodnicza i 6 Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia

Rzeka Raba, zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Inwentaryzacja przyrodnicza i 6 Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia

Farma fotowoltaiczna Sławnikowice. Decyzja środowiskowa, Karta Informacyjna

Farma fotowoltaiczna Sławnikowice. Decyzja środowiskowa, Karta Informacyjna

Ośrodek wypoczynkowy Mrzeżyno. Decyzja środowiskowa, raport środowiskowy

Ośrodek wypoczynkowy Mrzeżyno. Decyzja środowiskowa, raport środowiskowy

Gazociąg Polska – Słowacja. Decyzja środowiskowa, Raport środowiskowy

Gazociąg Polska – Słowacja. Decyzja środowiskowa, Raport środowiskowy

Trasa autobusowo-tramwajowa Wrocław. Decyzja środowiskowa, Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Trasa autobusowo-tramwajowa Wrocław. Decyzja środowiskowa, Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Gazociąg Polska – Słowacja. Inwentaryzacja przyrodnicza

Gazociąg Polska – Słowacja. Inwentaryzacja przyrodnicza

Gazociąg Pogórska Wola – Tworzeń. Inwentaryzacja przyrodnicza

Gazociąg Pogórska Wola – Tworzeń. Inwentaryzacja przyrodnicza

Gazociąg Tworóg-Tworzeń. Inwentaryzacja przyrodnicza

Gazociąg Tworóg-Tworzeń. Inwentaryzacja przyrodnicza

Droga krajowa nr 73. Optymalizacja ekranów akustycznych, Analiza akustyczna

Droga krajowa nr 73. Optymalizacja ekranów akustycznych, Analiza akustyczna

Farma Wiatrowa Lichnowy. Zmiana decyzji środowiskowej

Farma Wiatrowa Lichnowy. Zmiana decyzji środowiskowej

Droga ekspresowa S3 Lubin-Legnica. Inwentaryzacja przyrodnicza

Droga ekspresowa S3 Lubin-Legnica. Inwentaryzacja przyrodnicza

Elektrownia fotowoltaiczna Grębów. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Elektrownia fotowoltaiczna Grębów. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Droga wojewódzka nr 254. Decyzja środowiskowa, Raport środowiskowy

Droga wojewódzka nr 254. Decyzja środowiskowa, Raport środowiskowy

Farma Wiatrowa Kluczbork. Decyzja środowiskowa

Farma Wiatrowa Kluczbork. Decyzja środowiskowa

Elektrownia fotowoltaiczna Łoniów. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Elektrownia fotowoltaiczna Łoniów. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Elektrownia fotowoltaiczna Mierzęcin. Raport środowiskowy i KIP

Elektrownia fotowoltaiczna Mierzęcin. Raport środowiskowy i KIP

Kanał Gliwicki. Inwentaryzacja przyrodnicza

Kanał Gliwicki. Inwentaryzacja przyrodnicza

Farma wiatrowa Perzów. Raport środowiskowy

Farma wiatrowa Perzów. Raport środowiskowy

Farma Wiatrowa Parsowo-Świemino. Raport OOŚ

Farma Wiatrowa Parsowo-Świemino. Raport OOŚ

Droga krajowa nr 22. Inwentaryzacja zieleni

Droga krajowa nr 22. Inwentaryzacja zieleni

Farma wiatrowa Kazimierz Biskupi. Decyzja środowiskowa, Raport OOŚ

Farma wiatrowa Kazimierz Biskupi. Decyzja środowiskowa, Raport OOŚ

Wydobycie kruszywa z Odry. Raport środowiskowy i decyzja środowiskowa

Wydobycie kruszywa z Odry. Raport środowiskowy i decyzja środowiskowa

Wydobycie kruszywa z Odry. Ocena wpływu na Jednolite Części Wód

Wydobycie kruszywa z Odry. Ocena wpływu na Jednolite Części Wód

Trasa Sudecka. Raport środowiskowy

Trasa Sudecka. Raport środowiskowy

Istniejąca Farma Wiatrowa Rymanów. Analiza hałasu

Istniejąca Farma Wiatrowa Rymanów. Analiza hałasu

Radar Goczałkowice. Raport środowiskowy

Radar Goczałkowice. Raport środowiskowy

Farma Wiatrowa Drawsko. Analiza porealizacyjna hałasu

Farma Wiatrowa Drawsko. Analiza porealizacyjna hałasu

Farma Wiatrowa Stęszew. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Farma Wiatrowa Stęszew. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Zbiornik Mietkowski. Monitoring przyrodniczy

Zbiornik Mietkowski. Monitoring przyrodniczy

Zakład pirolizy. Raport o oddziaływaniu na środowisko

Zakład pirolizy. Raport o oddziaływaniu na środowisko

Linia Kolejowa nr 94 Kraków-Oświęcim. Nadzór środowiskowy

Linia Kolejowa nr 94 Kraków-Oświęcim. Nadzór środowiskowy

Elektrownia fotowoltaiczna. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Elektrownia fotowoltaiczna. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Elektrownia Wiatrowa Baszyny. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Elektrownia Wiatrowa Baszyny. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Farma Wiatrowa w woj. podkarpackim. Due diligence

Farma Wiatrowa w woj. podkarpackim. Due diligence

Elektrownia Wiatrowa Cieśle. Analiza oddziaływania na życie ludzi

Elektrownia Wiatrowa Cieśle. Analiza oddziaływania na życie ludzi

Stacja elektroenergetyczna Praga. Inwentaryzacja przyrodnicza

Stacja elektroenergetyczna Praga. Inwentaryzacja przyrodnicza

Istniejąca Farma Wiatrowa Iłża. Analiza migotania cienia

Istniejąca Farma Wiatrowa Iłża. Analiza migotania cienia

Rzeka Bełdówka. Przywrócenie bioróżnorodności i retencji

Rzeka Bełdówka. Przywrócenie bioróżnorodności i retencji

RZGW Warszawa. Przeciwdziałanie skutkom suszy

RZGW Warszawa. Przeciwdziałanie skutkom suszy

Farma Wiatrowa Bądecz. Decyzja środowiskowa

Farma Wiatrowa Bądecz. Decyzja środowiskowa

Eksploatacja kopalni złoża naturalnego Mietków. Monitoring ornitologiczny 2014 r.

Eksploatacja kopalni złoża naturalnego Mietków. Monitoring ornitologiczny 2014 r.

Rzeka Kwisa. Monitoring przyrodniczy

Rzeka Kwisa. Monitoring przyrodniczy

Farma Wiatrowa Łubnice. Monitoring chiropterologiczny

Farma Wiatrowa Łubnice. Monitoring chiropterologiczny

Farma Wiatrowa Łubnice. Analiza krajobrazowa

Farma Wiatrowa Łubnice. Analiza krajobrazowa

Farma Wiatrowa Domaniów. Raport środowiskowy i decyzja środowiskowa

Farma Wiatrowa Domaniów. Raport środowiskowy i decyzja środowiskowa

Farma Wiatrowa. Metaplantacja dziewięćsiła

Farma Wiatrowa. Metaplantacja dziewięćsiła

Rzeka Bystrzyca. Inwentaryzacja przyrodnicza i ocena wariantów

Rzeka Bystrzyca. Inwentaryzacja przyrodnicza i ocena wariantów

7 cieków. Raport OOŚ na obszarze Natura 2000

7 cieków. Raport OOŚ na obszarze Natura 2000

Modernizacja linii kolejowej E75 Warszawa-Białystok-Sokółka, inwentaryzacja przyrodnicza

Modernizacja linii kolejowej E75 Warszawa-Białystok-Sokółka, inwentaryzacja przyrodnicza

Budowa autostrady A4 Zgorzelec–Krzyżowa. Nadzór przyrodniczy, kompensacje

Budowa autostrady A4 Zgorzelec–Krzyżowa. Nadzór przyrodniczy, kompensacje

Modernizacja linii kolejowej C30 Opole – Kędzierzyn Koźle – Pyskowice, inwentaryzacja przyrodnicza

Modernizacja linii kolejowej C30 Opole – Kędzierzyn Koźle – Pyskowice, inwentaryzacja przyrodnicza

Modernizacja linii kolejowej E 30 Węgliniec – Legnica, projekt minimalizacji

Modernizacja linii kolejowej E 30 Węgliniec – Legnica, projekt minimalizacji

Linia kolejowa E30/C30. Inwentaryzacja przyrodnicza

Linia kolejowa E30/C30. Inwentaryzacja przyrodnicza

Modernizacja linii kolejowej E 30 Węgliniec – Legnica (2), minimalizacje

Modernizacja linii kolejowej E 30 Węgliniec – Legnica (2), minimalizacje

Rzeka Odra, modernizacja wału – nadzór przyrodniczy

Rzeka Odra, modernizacja wału – nadzór przyrodniczy

GPO Jarocin, uzyskanie decyzji środowiskowej na podstawie KIP-u

GPO Jarocin, uzyskanie decyzji środowiskowej na podstawie KIP-u

23 Karty Informacyjne Przedsięwzięcia dla potrzeb remontów cieków

23 Karty Informacyjne Przedsięwzięcia dla potrzeb remontów cieków

Istniejąca Farma Wiatrowa w województwie wielkopolskim, monitoring porealizacyjny

Istniejąca Farma Wiatrowa w województwie wielkopolskim, monitoring porealizacyjny

Eksploatacja Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8, monitoring porealizacyjny

Eksploatacja Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8, monitoring porealizacyjny

Eksploatacja Farmy Wiatrowej Łukaszów Modlikowice, analiza porealizacyjna

Eksploatacja Farmy Wiatrowej Łukaszów Modlikowice, analiza porealizacyjna

Budowa gazociągu w woj. małopolskim – inwentaryzacja przyrodnicza

Budowa gazociągu w woj. małopolskim – inwentaryzacja przyrodnicza

Ujęcie wody Czyżkówko – modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń

Ujęcie wody Czyżkówko – modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń

Rzeka Strug. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe – raport OOŚ

Rzeka Strug. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe – raport OOŚ

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego

Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8 (3)

Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8 (3)

Autostradowa Obwodnica Wrocławia A-8

Autostradowa Obwodnica Wrocławia A-8

Budowa autostrady A2 Świecko – Trzciel

Budowa autostrady A2 Świecko – Trzciel

Budowa autostrady A2 Świecko – Trzciel (2)

Budowa autostrady A2 Świecko – Trzciel (2)

Budowa Farmy Wiatrowej w gminie Biskupiec

Budowa Farmy Wiatrowej w gminie Biskupiec

Budowa Farmy Wiatrowej w Wielkopolsce

Budowa Farmy Wiatrowej w Wielkopolsce

Budowa Farmy Wiatrowej w województwie dolnośląskim

Budowa Farmy Wiatrowej w województwie dolnośląskim

Budowa linii 110 KV i 30 kV i 4 farm wiatrowych

Budowa linii 110 KV i 30 kV i 4 farm wiatrowych

Budowa Farmy Wiatrowej w województwie opolskim

Budowa Farmy Wiatrowej w województwie opolskim

Modernizacja stacji „Radomsko”

Modernizacja stacji „Radomsko”

Budowa Farmy Wiatrowej Taczalin

Budowa Farmy Wiatrowej Taczalin

Budowa Farmy Wiatrowej Krotoszyce

Budowa Farmy Wiatrowej Krotoszyce

Budowa dwutorowych ciągów liniowych o napięciu 110 kV

Budowa dwutorowych ciągów liniowych o napięciu 110 kV

Gazociąg Lasów-Jeleniów. Inwentaryzacja przyrodnicza

Gazociąg Lasów-Jeleniów. Inwentaryzacja przyrodnicza

Zabezpieczenie konstrukcji obiektu zabytowego Zamku Grodno

Zabezpieczenie konstrukcji obiektu zabytowego Zamku Grodno

Eksploatacja kopalni złoża naturalnego Mietków. Raport OOŚ

Eksploatacja kopalni złoża naturalnego Mietków. Raport OOŚ

Budowa drogi ekspresowej S7 Jędrzejów – Chęciny

Budowa drogi ekspresowej S7 Jędrzejów – Chęciny

Budowa drogi S-5 Wrocław – Poznań

Budowa drogi S-5 Wrocław – Poznań

Przebudowa przejścia granicznego w Boboszowie w ciągu DK nr 33

Przebudowa przejścia granicznego w Boboszowie w ciągu DK nr 33

Nadleśnictwo Henryków. Inwentaryzacja przyrodnicza

Nadleśnictwo Henryków. Inwentaryzacja przyrodnicza

Obszary NATURA 2000. Inwentaryzacja przyrodnicza

Obszary NATURA 2000. Inwentaryzacja przyrodnicza

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Golęcino-Gocław Port” w Szczecinie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Golęcino-Gocław Port” w Szczecinie

Eksploatacja kopalni złoża naturalnego Mietków. Monitoring ornitologiczny 2012 r.

Eksploatacja kopalni złoża naturalnego Mietków. Monitoring ornitologiczny 2012 r.

Eksploatacja kopalni złoża naturalnego Mietków. Monitoring ornitologiczny 2013 r.

Eksploatacja kopalni złoża naturalnego Mietków. Monitoring ornitologiczny 2013 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Nad Rudzianką”

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Nad Rudzianką”

Porozmawiajmy o Twojej inwestycji…