W marcu br. uzyskaliśmy decyzję środowiskową dot. budowy farmy fotowoltaicznej do 200 MW dla Qair Polska – Qair Group!

Dziękujemy Qair Polska – Qair Group za miłą współpracę i zaufanie.

Cieszymy się, że możemy wspierać rozwój alternatywnych źródeł energii w postaci farm fotowoltaicznych. Realizacja tego typu inwestycji znacznie wpływa na poprawę stanu jakości środowiska.