Optymalizacja środowiskowa

Co to jest?DoświadczenieTrudne pytania?Pozostałe usługi Optymalizacja środowiskowa to szereg działań doradczych, opartych na analizie dokumentów już istniejących, a także zaproponowanych przez naszych specjalistów badaniach i analizach, mających na celu ograniczenie...

Nadzór przyrodniczy

Co to jest?DoświadczenieTrudne pytaniaPozostałe usługi Nadzór przyrodniczy obejmuje zakres czynności kontrolnych i dokumentacyjnych realizowanych podczas budowy przez przyrodników różnych specjalizacji. Celem jest pomoc w spełnieniu wymogów zapisanych w decyzji...

Nadzór środowiskowy

Co to jest?DoświadczenieTrudne pytaniaPozostałe usługi Nadzór środowiskowy to szereg działań kontrolnych i dokumentacyjnych realizowanych podczas budowy przez specjalistów ds. zarządzania środowiskiem.Ansee Consulting oferuje swoje wsparcie w tym zakresie, kontrolując...

Kompensacje przyrodnicze

Co to jest?DoświadczenieTrudne pytaniaPozostałe usługi Kompensacja przyrodnicza jest to „zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do...

Operat dendrologiczny

Co to jest?DoświadczenieTrudne pytaniaPozostałe usługi Co to jest operat dendrologiczny? Co zawiera operat dendrologiczny? Operat dendrologiczny jest dokumentem niezbędnym w procesie uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew, a także przydatnym do uzyskania decyzji o...