CO ROBIMY?
Usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji.

Raport środowiskowy

Firma Ansee Consulting kompleksowo prowadzi procedurę oceny oddziaływania na środowisko…

Ocena oddziaływania na obszar NATURA 2000

Analiza wpływu na obszary Natura 2000 wymaga zespołu specjalistów znających prawidła tej specyficznej oceny …

Ocena zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną

Ocena zgodności inwestycji z Ramową Dyrektywą Wodną oraz wpływ na JCW…

Ocena oddziaływania na krajobraz

Analizy oddziaływania na krajobraz wykonywane są zarówno wizualizacje krajobrazowe jak i oceny eksperckie…

Decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa jest efektem dobrze przeprowadzonej procedury oceny oddziaływania…

Zmiana decyzji środowiskowej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach może wymagać zmiany celem optymalizacji projektu…

Analiza akustyczna

Z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego oceniamy wpływ hałasu…

Analiza GIS

Wykorzystujemy narzędzia GIS do różnego rodzaju analiz technicznych i środowiskowo-przyrodniczych wspomagając właściwe podejmowanie decyzji…

Nadzór środowiskowy

Nadzór środowiskowy wymagany zgodnie z decyzją środowiskową, ewidencja odpadów i …

Nadzór przyrodniczy

Nadzór przyrodniczy obejmuje zakres czynności kontrolnych i dokumentacyjnych realizowanych…

Prawo w środowisku

W trakcie realizacji projektów niezbędna jest fachowa pomoc prawna w postępowaniu środowiskowym…

Optymalizacja środowiskowa

Ocena dokumentów środowiskowych oraz procedur środowiskowych, w tym weryfikacja…

Opracowania ekofizjograficzne

Szczegółowe opracowanie ekofizjograficzne pomaga w opracowaniu wszystkich następnych dokumentów…

Prognoza oddziaływania MPZP

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego …

Kompensacje przyrodnicze

Firma Ansee Consulting może pochwalić się doświadczeniem w realizacji różnego rodzaju kompensacji…

Inwentaryzacja przyrodnicza

Wykonujemy wszelkeigo rodzaju ekspertyzy i opinie przyrodnicze, inwentaryzacje fauny i flory …

Monitoring porealizacyjny

Monitorujemy stan fauny, flory, przejść dla zwierząt, wód, hałasu i powietrza…

Operat dendrologiczny

Jako, firma kompleksowo zarządzająca środowiskiem uzyskujemy dla Inwestora pozwolenia…

Skontaktuj się z nami
Posiadamy bogate doświadczenie konsultingowe świadcząc usługi od 2007 roku na zlecenie inwestorów polskich i zagranicznych, realizujących w Polsce inwestycje infrastrukturalne, przemysłowe, a także komercyjne. Chcesz dowiedzieć się więcej?