Ansee Consulting

Postaw na doświadczenie

Posiadamy doświadczenie konsultingowe świadcząc usługi od 2007 roku na zlecenie inwestorów polskich i zagranicznych, realizujących w Polsce inwestycje infrastrukturalne, przemysłowe, a także komercyjne.

Podejście strategiczne

Każdy projekt rozpoczynamy od analiz ryzyka i przygotowania szczegółowego harmonogramu działań.

Multidyscyplinarny zespół

Wykonujemy całe spektrum usług przyrodniczo – środowiskowych.

Doświadczenie

Podejmujemy się trudnych projektów, nie boimy się wyzwań.

Innowacyjne technologie

Stosujemy innowacyjne technologie optymalizując ryzyka, koszt i czas.

Jakość

Wykorzystujemy międzynarodowe standardy jakości, w tym wymogi jednostek finansujących i certyfikujących.

Odpowiedzialność

Reprezentujemy Klienta na konsultacjach społecznych i negocjacjach z jednostkami finansującymi.

Postaw na jakość

„Współpraca z jednostkami finansującymi np. Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, rządowymi jednostkami strategicznymi np. Gaz System, PSE SA, PGNiG SA, PKP SA, GDDKiA, Wody Polskie, organizacjami i stowarzyszeniami np. PSEW oraz inwestorami prywatnymi pozwoliła nam wypracować standardy jakości umożliwiające zadbać o naszych Klientów na najwyższym poziomie.”

1000
Zrealizowanych projektów
16
Lat doświadczenia
200 +
Tysięcy ha zinwentaryzowanej powierzchni

REFERENCJE

Postaw na współpracę

VSB Energy Sp. z.o.oBudowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych na terenie gminy Okonek
Read More
“Zamówienie zostało wykonane należycie, zgodnie z normami wymaganymi w tej dziedzinie. Podkreslić należy bardzo dobry kontakt z zespołem zaangażowanym w realizację projektu. Mając na uwadze dotychczasowa współpracę oraz pełne zadowolenie z osiągniętego wspólnie celu, polecamy firmę Ansee Consulting {...}”
Martifer Renewables Operation & Maintenance Sp. z o.o.Badania hałasu pochodzącego od Farmy Wiatrowej Gizałki
Read More
“Mając na uwadze jakość oraz terminowości zleconych prac, możemy polecić ansee consulting, jako fachowego i godnego zaufania partnera, podchodzącego odpowiedzialnie do podjętych działań.”
BUDIMEX SA TECNICAS RAUNIDAS SA- Turów S.CPrzygotowanie i opracowanie opinii ornitologicznych
Read More
“Potwierdzamy, że firma Ansee Consulting wywiązała się z powierzonego zlecenia w sposób profesjonalny, rzetelny i terminowy. Pragniemy podziękować za wykonaną pracę, bezproblemowy kontakt z pracownikami prowadzącymi Naszą sprawę, za wzorowe i wysokie standardy otrzymanej dokumentacji […].”
EUROVIA Kruszywa S.A.Nadzór ornitologiczny oraz monitoring skuteczności zastosowanych działań kompensujących
Read More
„Możemy polecić firmę Ansee Consulting jako rzetelnego wykonawcę specjalistycznych opracowań związanych z ochroną środowiska, w szczególności w zakresie ocen oddziaływania na obszary Natura 2000”.
ABO WIND POLSKA Sp. z o.o.Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, której częścią była inwentaryzacja przyrodnicza obejmująca badania siedlisk przyrodniczych, fauny i flory.
Read More
„Współpraca z Ansee wyróżnia się dobrą komunikacją i elastycznością współpracy. Osoby bezpośrednio oddelegowane do współpracy, wykazały się dobrą koordynacją zarówno branżową, jak i samego zakresu obowiązków, szeroką wiedzą z zakresu ochrony środowiska, a także skrupulatnością. Skuteczna, owocna i terminowa współpraca jest godna polecenia”
Zielone Oko Ada OkrasińskaWykonanie analizy wpływu inwestycji na powietrze atmosferyczne etapu realizacji oraz eksploatacji inwestycji w dwóch horyzontach czasowych.
Read More
„Zadanie wykonano zgodnie z umową oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z normami branżowymi. Specjaliści Ansee Consulting wykazali się dużą wiedzą merytoryczną i doświadczaniem w zakresie zagadnień technicznych, a w naszej współpracy podkreślić należy bardzo dobry kontakt z zespołem Wykonawcy. Dziękujemy za wsparcie na etapie projektu i rekomendujemy firmę Ansee Consulting jako rzetelnego i skutecznego wykonawcę ekspertyz i opracowań środowiskowych.”
Previous
Next