Decyzja środowiskowa dla 62,5MW

analiza akustyczna13 lipca 2015 roku wydana została decyzja środowiskowa dla inwestycji polegającej na budowie 14 elektrowni wiatrowych o nieprzekraczalnej mocy 62,5 MW. Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka ustalił warunki realizacji przedsięwzięcia na podstawie ekspertyz opracowanych przez ansee i po wydaniu pozytywnego uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Szczegóły procedury OOŚ i droga uzyskania decyzji środowiskowej dla FW Bądecz.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia