analiza akustyczna13 lipca 2015 roku wydana została decyzja środowiskowa dla inwestycji polegającej na budowie 14 elektrowni wiatrowych o nieprzekraczalnej mocy 62,5 MW. Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka ustalił warunki realizacji przedsięwzięcia na podstawie ekspertyz opracowanych przez ansee i po wydaniu pozytywnego uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Szczegóły procedury OOŚ i droga uzyskania decyzji środowiskowej dla FW Bądecz.