Zapraszamy na seminarium – Zmiany w ustawie OOŚ

Serdecznie zapraszamy na prowadzone przez Ansee Consulting seminarium z zakresu zmian w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, które zaczęły obowiązywać...

GIS w ocenach oddziaływania na środowisko

28-29 października 2015 roku w Poznaniu odbyło się IV Forum BioGIS pt: Narzędzia analityczne i dane przestrzenne w Ocenach Oddziaływania na Środowisko. Podczas dwudniowego spotkania organizatorzy i uczestnicy dzielili się doświadczeniem pracy w środowisku GIS-owym, a...

Konferencja Środowisko Informacji 2015

Była to druga edycja spotkania poświęconego INFORMACJI O ŚRODOWISKU zorganizowana przez Ministerstwo Środowiska. Na konferencji poruszone zostały tematy związane z wykorzystaniem danych o środowisku. Przedstawiane zagadnienia obejmowały prezentację nowych metod...