Uratowaliśmy projekt farmy wiatrowej!

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał uzgodnienie dla planowanych 14 turbin wiatrowych w gminie Wysoka. 

Sprawa była o tyle trudna, iż inwestor poprosił nas o przejęcie kwestii środowiskowych projektu po uprzednim negatywnym stanowisku RDOŚ!

Poprzedni wykonawca ekspertyz środowiskowych i raportu OOŚ nie udzielił zadowalających odpowiedzi do RDOŚ, w efekcie czego Urząd odmówił uzgodnienia projektowanej farmy wiatrowej.

Po rozmowach z RDOŚ wykonaliśmy nową analizę akustyczną dla tego projektu, wykonaliśmy ekspertyzy podważające zasadność negatywnego uzgodnienia, a następnie wykonaliśmy półroczne badania ornitologiczne, na podstawie których udzieliliśmy wyczerpujących wyjaśnień, a finalnie RDOŚ wydał pozytywną opinię.

Czekamy zatem na Decyzję Środowiskową.

Naprawiamy źle rokujące projekty i skutecznie wyprowadzamy je na prostą. Takie projekty to dla nas wyzwanie!