Kolejna kolej

“Kolejna kolej” Ansee Consulting rozpędza się wraz z przyspieszającymi inwestycjami na liniach kolejowych. W ostatnim półroczu podpisaliśmy dwie umowy z Transprojektem Gdańskim na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby Ramowej Umowy Kolejowej z...

Ansee Consulting i Transprojekt Gdański

Ansee Consulting wykona dla Transprojektu Gdańskiego inwentaryzację przyrodniczą wraz z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko dla ok 75 km odcinka Drogi Krajowej nr 25. Prace zostaną wykonane w ramach zadania: „Wykonanie opracowań projektowych dla rozbudowy...

Komisja ds. Infrastruktury

Dnia 6 lutego 2017 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Komisji ds. Infrastruktury przy Business Centre Club. Komisja ma celu: Przygotowanie jednolitego stanowiska dotyczącego rozwoju i problemów branży infrastrukturalnej w Polsce, Odblokowanie środków finansowych na...