Inwentaryzacja przyrodnicza kajakiem!

Inwentaryzacja przyrodnicza daje pełen obraz środowiska naturalnego na obszarze lokalizacji przedsięwzięcia określając najbardziej wartościowe obszary  oraz gatunki fauny i flory. Wyniki inwentaryzacji w połączeniu z danymi projektowymi i analizami środowiskowymi dają...

Jakie inwestycje wymagają Raportu OOŚ?

Inwestycje wymagające sporządzenia Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko Podczas naszej pracy bardzo często stykamy się z pytaniem, czy dana inwestycja wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko? Przy takiej analizie...