Obowiązkowy nadzór dendrologiczny

 Nadzory dendrologiczne  Zgodnie z zaobserwowaną wszechobecną tendencją migracji dużej liczby społeczeństwa do aglomeracji miejskich, można już dziś przypuszczać, że pewne kwestie dotyczące zieleni w miastach będą stawiane niejako na piedestale w wyborze przyszłego...

Termin wykonania inwentaryzacji przyrodniczej

Celem wykonania inwentaryzacji przyrodniczej jest zweryfikowanie występowania pewnych elementów środowiska przyrodniczego, najczęściej objętych ochroną prawną bądź rzadkich. Niejednokrotnie taka inwentaryzacja ze względu na ograniczony termin (np. umowa, procedura...

Nadzór przyrodniczy

Nadzór przyrodniczy Co to jest?DoświadczenieTrudne pytaniaPozostałe usługi Nadzór przyrodniczy obejmuje zakres czynności kontrolnych i dokumentacyjnych realizowanych podczas budowy przez przyrodników różnych specjalizacji. Celem jest pomoc w spełnieniu wymogów...

Kompensacje przyrodnicze

Co to jest?DoświadczenieTrudne pytaniaPozostałe usługi Kompensacja przyrodnicza jest to „zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do...