Ograniczenie śmiertelności chronionych gatunków chrząszczy

W związku z realizacją przedsięwzięcia pn: Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego konieczna jest wycinka wielu drzew, w tym starych dębów, które mogą być zasiedlone przez chronione gatunki owadów – kozioroga dębosza czy pachnicę dębową. W celu ograniczenia śmiertelności chronionych chrząszczy, wycinka drzew odbywa się pod nadzorem entomologa, który podejmuje działania minimalizujące zgodne z decyzją Regionalnego Dyrektora Środowiska we Wrocławiu.

Po stwierdzeniu zasiedlenia drzew przez kozioroga dębosza, pierwszym etapem realizacji działań minimalizujących jest wytypowanie miejsca, w którym możliwe będzie dokończenie cyklu rozwojowego larw i znalezienie przez postaci dorosłe nowych roślin żywicielskich. Optymalnym siedliskiem jest więc miejsce w sąsiedztwie innych dębów. Ścięte pnie drzew najlepiej ustawić w takim miejscu, aby przynajmniej częściowo w ciągu dnia były poddane operacji promieni słonecznych. Jednak nie mogą byc wystawione na ich działanie przez cay dzień, ponieważ może to doprowadzić do wyschnięcia fragmentów drzewa i tym samym zamierania larw. Pień powinien być ustawiony w pozycji pionowej z zachowaniem pierwotnej orientacji góra-dół oraz stabilnie zakotwiony w ziemi, poza zasięgiem korony sąsiadujących drzew. Zasiedlone fragmenty konarów również należy przetransportować w miejsce odpowiednie siedliskowo.

Autor: dr inż. Joanna Łaydanowicz¹

¹specjalista entomolog, ansee consulting Specjalistyczne ekspertyzy przyrodnicze

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia