Dobre rozwiązania i decyzja środowiskowa

Po raz kolejny widać, iż dedykowane dopasowanie rozwiązań dla problemowej inwestycji daje pozytywne rezultaty. Dziś, 30 maja 2017 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję środowiskową dla inwestycji polegającej na budowie Węzłów...

Opinia klienta – najlepsza nagroda za pracę

Na początku maja otrzymaliśmy referencje od klienta, dla którego opracowaliśmy raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wylesieniu pod budowę apartamentów turystyczno-wypoczynkowych w Mrzeżynie” i pomogliśmy uzyskać decyzję...

Kolejna kolej

“Kolejna kolej” Ansee Consulting rozpędza się wraz z przyspieszającymi inwestycjami na liniach kolejowych. W ostatnim półroczu podpisaliśmy dwie umowy z Transprojektem Gdańskim na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby Ramowej Umowy Kolejowej z...