Polska w liczbach

Polska jest krajem środkowoeuropejskim o powierzchni 311 904 km². Powierzchnia morskich wód wewnętrznych stanowi 1 001 km² a morza terytorialnego 8 682 km². Geometryczny środek Polski mieści się we wsi Piątek, położonej około 15km od Łęczycy i 33km od Łodzi. Najdalej na północ wysunięty kraniec Polski (54º50′ N) to przylądek Rozewie, na południe (49º00′ N) szczyt Opołonek w Bieszczadach, na zachód (14º07′ E) kolano Odry koło Osinowa Dolnego, na wschód (24º08′ E) kolano Bugu we wsi Zosin.

Ponad połowa obszaru kraju – aż 53% leży w dorzeczu Wisły, 34% – Odry, 11% – rzek pobrzeża Morza Bałtyckiego. Średnia wysokość nad poziomem morza wynosi 173m. Najniżej położony punkt -1,8m znajduje się w miejscowości Rączki Elbląskie.

W Polsce przeważają tereny nizinne, z krajobrazem młodoglacjalnym w pasie północnym i środkowym i staroglacjalnym na południu. Niziny zajmują ponad 91% powierzchni, wyżyny 5,6%, góry 3,3% z tego 0,2% przypada na góry wysokie. Powierzchnia Polski jest nachylona w kierunku północno-zachodnim, rzeźba terenu, jak też układ pradolin polodowcowych kształtuje sieć rzeczną kraju.

Całkowita długość granicy wynosi 3 511km, w tym 1 295km biegnie na wodach granicznych. Polska graniczy z siedmioma państwami. Najdłuższa granica dzieli nas z Republiką Czeską – 796km, najkrótsza z Rosją – 210km. Granica morska ma długość 440km.

W Polsce żyje ok. 70 tys. gatunków, w tym ok. 2,7 tys. roślin naczyniowych, 33-45 tys. zwierząt, z ok. 600 gatunkami kręgowców. Różnorodność biologiczna Polski jest stosunkowo duża, obejmuje środowiska górskie, nizinne, nadmorskie i morskie, kształtuje ją także położenie kraju na pograniczu klimatów: atlantyckiego i kontynentalnego.

Liczba gatunków zarejestrowanych na obszarze Polski („Polskie studium różnorodności biologicznej”, wg Andrzejewski, Weigle, 1991 r.)

Grupa Liczba gatunków
Glony 28130
Pierwotniaki 1015
Inne mikroorganizmy 1200
Porosty 1600
Grzyby 5000
Paprotniki 67
Rośliny nasienne 2189
Owady i inne stawonogi 28489
Obleńce 1001
Mięczaki 252
Pierścienice 236
Pozostałe bezkręgowce 1449
Kręgowce 624

Konkludując Polska ma zróżnicowane środowisko przyrodnicze i żadna bariera nie dzieli kraju od reszty kontynentu. Nasza przyroda łączy w sobie cechy przyrody całej Europy. Występują tu przede wszystkim gatunki roślin i zwierząt typowe dla Europy Środkowej, ale są także gatunki charakterystyczne dla krain północnych. Są organizmy typowe dla wybrzeży Atlantyku (nad Bałtykiem) oraz dla Alp (w Tatrach). Stosunkowo najmniej jest u nas gatunków reprezentujących przyrodę śródziemnomorską. Nad Polską krzyżują się szlaki corocznych ptasich przelotów, więc regularnie pojawiają się u nas ptaki z północnych skrajów naszego kontynentu, a także gatunki z Syberii, rzadziej przylatują wędrowne ptaki z dalekiego wschodu Azji, a zupełnie wyjątkowo zabłąkani wędrowcy z Ameryki Północnej. Natura w Polsce wszechstronnie reprezentuje świat istot żywych całego kontynentu i dlatego ma szczególną wartość na tle walorów przyrodniczych Europy. Poznając naszą przyrodę można stać się jej znawcą dla bez mała całej Europy.

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia