Wykorzystanie satelitarnych danych spektralnych do monitoringu stanu i kondycji siedlisk łęgowych

Rozwój społeczeństwa to także rozwój urządzeń, narzędzi, i danych. Na samym przodzie tego rozwoju jest teledetekcja satelitarna, na czele...

Ocena stanu siedlisk łęgowych doliny Odry

Łęgi są unikatowymi, cennymi siedliskami leśnymi o specyficznych warunkach oraz bardzo dużej wrażliwości na zmiany reżimu wodnego. Łęgi to...

Jak dane satelitarne wspomagają budowę farm wiatrowych? cz. 2

Jednym z kluczowych elementów realizacji farm wiatrowych czy farm fotowoltaicznych jest rozpoznanie uwarunkowań środowiskowych. W...

Zmiana ustawy OOŚ – na co trzeba się przygotować?

Długo wyczekiwana nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Ryzyko kolizji ptaków i nietoperzy z turbinami – sposób na minimalizację

Ryzyko kolizji rośnie wraz ze wzrostem wykorzystania przestrzeni omiatanej przez turbiny; im większa liczba przelotów tym większe ryzyko...

Jak dane satelitarne wspomagają budowę farm wiatrowych? cz.1

W licznych przypadkach budowa farmy wiatrowej odbywa się dopiero w okresie kilku lat po terminie zakończenia obserwacji ptaków i...

Aktualności

Najnowsze artykuły