Zapraszamy na seminarium – Zmiany w ustawie OOŚ

Serdecznie zapraszamy na prowadzone przez Ansee Consulting seminarium z zakresu zmian w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, które zaczęły obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017 r.

które odbędzie się: 16 marca 2017 w Warszawie.

Seminarium poprowadzą nasi doświadczeni w temacie eksperci:
Wioleta Mokrzycka – Spec. ds. ochrony środowiska, nadzór środowiskowy,
Michał Roszyk – Spec. ds. ocen oddziaływania na środowisko,
i Michał Jaśkiewicz – nasz CEO & Founder i doświadczony praktyk.

Link do formularza zapisu i aktualności: „Ocena oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko – zmiany w prawie, aspekty problematyczne”

Zapraszamy do udziału