Zabezpieczenie konstrukcji obiektu zabytowego Zamku Grodno

Zabezpieczenie konstrukcji obiektu zabytowego Zamku Grodno
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których został wyznaczony projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Ostoja nietoperzy Gór Sowich” planowanej inwestycji „Zabezpieczenie konstrukcji obiektów zabytkowych”.
Wartość inwestycji: 2,4 mln zł.
Zakres prac: inwentaryzacja botaniczna, inwentaryzacja chiropterologiczna, inwentaryzacja ornitologiczna, ocena oddziaływania na Natura 2000.