W listopadzie ur. Komisja Europejska przedstawiła wytyczne dotyczące inwestycji sektora energetyki wiatrowej i przepisy UE w dziedzinie ochrony przyrody.

W treści wytycznych Komisja Europejska uwzględniła dokument z
2013 r. stworzony przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” przy współpracy Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pn.: „Wytyczne dotyczące ocen oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze”.

Podczas prac nad dokumentem dotyczącym wpływu farm wiatrowych na nietoperze zostaliśmy zaproszeni do konsultacji merytorycznej treści.

Poniżej załączamy treść wytycznych:
https://lnkd.in/ekJHWz3