Webinarium „Zielone drogi i ulice”

Ważnym wyznacznikiem naszej codziennej pracy jest dbanie o środowisko i przyrodę. Stałe pogłębianie wiedzy i ciekawość świata są jednymi z najważniejszych czynników determinujących jakość naszych opracowań i wystąpień.

W bieżącym roku mieliśmy wiele zaplanowanych wyjazdów na konferencje naukowe i targi przyrodniczo- środowiskowe. Niestety konferencje zostały odwołany, a my zostaliśmy w domach.
Na przeciw obecnej sytuacji powstały webinaria.

30 czerwca br. Andrzej Haraśny i Karolina Kudra brali udział w webinarium pt. „Zielone drogi i ulice”, na którym omawiano sposób gospodarowania zielenią na obszarach pasów drogowych, możliwości w zakresie przesadzania drzew i krzewów w ramach inwestycji drogowych, a także Pomysł Wrocławia na ochronę drzew w ramach inwestycji drogowych.

Polecamy serdecznie!

#abys #webinarium #zielonedrogi #bioróżnorodność #zrównoważonyrozwój #ansee