Stacja kolejowa Gołuchów. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, decyzja środowiskowa

Sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla zadania polegającego na rozbudowie i zagospodarowaniu stacji kolejowej w Gołuchowie


Zamawiający: WPPK Sp. z o.o. dla PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.
Lokalizacja: Gołuchów, powiat pińczowski, woj. świętokrzyskie
Wielkość inwestycji: budowa nowego odcinka linii kolejowej o długości 1,2 km
Zakres prac Ansee: Dla potrzeb uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji na terenie zamkniętym wykonaliśmy rozbudowaną Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia poszerzoną o waloryzację przyrodniczą flory i fauny, a także operat dendrologiczny (dla planowanej wycinki drzew).

*RDOŚ w Kielcach wydał decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowej inwestycji na podstawie złożonej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i bez konieczności sporządzenia Raportu OOŚ.