Rozbiórka i budowa mostów nad rzeką Odrą i jej kanałem przeciwpowodziowym. Karta informacji przedsięwzięcia, Raport OOŚ 

Rozbiórka i budowa mostów nad rzeką Odrą i jej kanałem przeciwpowodziowym. Karta informacji przedsięwzięcia, Raport OOŚ


Zamawiający: DB Netz AG
Lokalizacja: woj. lubuskie
Projekt: Rozbiórka istniejących i budowa nowych mostów nad rzeką Odrą
i jej kanałem przeciwpowodziowym w ciągu linii kolejowej nr 6078 (nr linii kolejowej po stronie niemieckiej) i linii kolejowej nr 203 (nr linii kolejowej po stronie polskiej).

Zakres prac Ansee:

  • Opracowanie karty informacji przedsięwzięcia
  • Opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
  • Udział w procedurze środowiskowej