Farma Wiatrowa Domaniów. Raport środowiskowy i decyzja środowiskowa

Przeprowadzenie kompletnej procedury oceny oddziaływania inwestycji na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Farmy Wiatrowej Domaniów
Zleceniodawca: Green Bear Corporation Sp. z o.o.
Lokalizacja: gm. Domaniów, woj. dolnośląskie
Wielkość inwestycji: 21 turbin wiatrowych o łącznej mocy 73,5 MW
Zakres prac ansee: wykonanie rocznego monitoringu ornitologicznego, sporządzenie raportu o ocenie wpływu planowanej inwestycji na środowisko (raport środowiskowy), udział w konsultacjach społecznych, uzyskanie decyzji środowiskowej.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia