Raport ansee poparty decyzją SKO

Otrzymaliśmy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie odwołania złożonego przez stowarzyszenie lokalne wobec pozytywnej decyzji wójta gminy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 15 turbin w gminie Włoszakowice.

SKO utrzymuje w mocy skarżoną decyzję i odpiera nieuzasadnione zarzuty stowarzyszenia.

W ocenie SKO raport nie budzi zastrzeżeń, nie zawiera błędów, nieścisłości. SKO zaznacza, iż„zastrzeżenia strony co do raportu nie mogą być gołosłowne”.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia