Otrzymaliśmy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie odwołania złożonego przez stowarzyszenie lokalne wobec pozytywnej decyzji wójta gminy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 15 turbin w gminie Włoszakowice.

SKO utrzymuje w mocy skarżoną decyzję i odpiera nieuzasadnione zarzuty stowarzyszenia.

W ocenie SKO raport nie budzi zastrzeżeń, nie zawiera błędów, nieścisłości. SKO zaznacza, iż„zastrzeżenia strony co do raportu nie mogą być gołosłowne”.