Przeprowadzenie audytu bioróżnorodności na terenie spółki ArcelorMittal Warszawa

Przeprowadzenie audytu bioróżnorodności na terenie spółki ArcelorMittal Warszawa


Zamawiający: ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.
Lokalizacja: Warszawa
Projekt: Audyt bioróżnorodności na terenie Spółki ArcelorMittal Warszawa na potrzeby spełnienia wymogów standardu Responsible Steel.
Zakres Ansee:

  • badania terenowe w zakresie chronionych siedlisk oraz gatunków zwierząt i roślin,
  • przeprowadzenie kontroli ekosystemu Huty i jej otoczenia,
  • wykonanie analizy bezpośredniego i pośredniego wpływu na krajobraz,
  • konsultacje z zainteresowanymi stronami (lokalne społeczności, urzędy, stowarzyszenia),
  • analiza znaczenia usług ekosystemowych dla dobrobytu społeczności zamieszkujących obszar wpływu,
  • opracowanie Planu Zarządzania Bioróżnorodnością (BMP), przygotowanie zaleceń i harmonogramu realizacji.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia