Opracowanie wytycznych w zakresie oceny oddziaływania elektrowni fotowoltaicznych na krajobraz dla GDOŚ

Opracowanie wytycznych w zakresie oceny oddziaływania elektrowni fotowoltaicznych na krajobraz dla GDOŚ


Zamawiający: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Lokalizacja: Polska
Projekt: Przygotowanie pisemnego opracowania zawierającego zalecenia w zakresie oceny oddziaływania farm fotowoltaicznych na krajobraz
Zakres Ansee:

  • przygotowanie wytycznych umożliwiających określenie wpływu PV na krajobraz
  • zaproponowanie metodyk i narzędzi, umożliwiających właściwe wdrażanie działań związanych z ochroną krajobrazu

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia