Nowe decyzje dla prowadzenia robót

Natura 2000
Uzyskaliśmy w imieniu Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu decyzje ustalające warunki prowadzenia robót dla przedsięwzięć pn:

1. „Widawa, Młynówka Paczkowska – konserwacja cieku i kanału, gm. Bierutów”

2. „Dobra, Łuczyńska Woda, Strzelecki, Łąkowy – konserwacja cieków, gm. Dobroszyce”

3. „Świerzna – konserwacja cieku, Gmina Oleśnica, Gmina Długołęka”.

Decyzje uzyskane zostały na podstawie opracowanych przez ansee Raportów o ocenie oddziaływania na obszary Natura 2000.