„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową nr 1353D
k/m Bukowice”.

Zadanie polega na przebudowie skrzyżowania niedaleko Brzegu Dolnego. Jest to ważna inwestycja, które znacząco poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu na tym odcinku. Nadzór przyrodniczy, który pełnić będzie nasza firma, polegać będzie na weryfikacji, czy prace przebiegają zgodnie z zapisami
decyzji środowiskowej, kontrolą terenu np. podczas wycinki drzew jak również bieżącym doradztwem dla Wykonawcy w zakresie ochrony przyrody.

Inwestycja jest realizowana przez Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Rozpoczęcie prac nastąpi wiosną 2020 r. i potrwa ok. 12 miesięcy.

Andrzej Haraśny

Koordynator Rozwoju Projektu