Nadzór dendrologiczny podczas przebudowy ul. Długosza we Wrocławiu

Nadzór dendrologiczny podczas przebudowy ul. Długosza we Wrocławiu


Zamawiający: MiWro Sp. z o.o. Sp. K.
Lokalizacja: Wrocław
Projekt: Przebudowa ul. Długosza w związku z budową dwóch budynków usługowo-handlowych przy ul. Długosza we Wrocławiu
Zakres Ansee:

  • nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac budowlanych,
  • wskazanie koniecznych działań ochronnych w odniesieniu do drzewostanu,
  • kompleksowe doradztwo i konsulting zgodny z najnowszymi standardami.

Zgodnie z zaleceniami zaproponowanymi przed nadzór dendrologiczny podczas budowy, zrealizowano w ramach ochrony drzew dodatkowo:

  • płytszą konstrukcję nawierzchni drogi w celu ochrony korzeni szkieletowych,
  • metalowe obrzeża od strony ciągu pieszego w strefach SOD,
  • płytszą i wyniesioną konstrukcję ciągu pieszego,
  • przesunięto poza bryłę korzeniową drzewa zjazd na posesję,
  • w miejscach gdzie było to możliwe zachowano istniejące obrzeża drogowe w celu ochrony korzeni, zawężając tym samym pas drogowy.

Dodatkowo nadzór wskazał konieczność:

  • wykorowania wskazanego terenu, zastosowanie mikoryzy dla wszystkich drzew na terenie inwestycji, zastosowanie kwasów humusowych do wzbogacenia gleby na wszystkich  powierzchniach biologicznie czynnych oraz nawozów do użyźnienia gleby, 
  • łącznie do podlania drzew i trawników zastosowano ok. 6000 l wody.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia