Nadleśnictwo Henryków. Inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza Nadleśnictw
Inwentaryzacja ornitologiczna i chiropterologiczna Nadleśnictwa Henryków.
Zamawiający: Nadleśnictwo Henryków.
Wielkość inwestycji: 9994 ha
Zakres prac: inwentaryzacja chiropterologiczna i ornitologiczna, wyznaczenie celów ochrony.