Monitorowanie lasów za pomocą satelit

Obserwacje satelitarne powierzchni Ziemi w ostatnich latach stają się coraz bardziej dostępne i dokładne. Umieszczanie na orbicie jednorazowo ponad osiemdziesięciu satelit przestaje powoli dziwić. Wykorzystanie takiego potencjału w analizach środowiskowych otwiera zupełnie nowe możliwości. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda aktualna sytuacja w Puszczy Białowieskiej wykorzystując dane z europejskiego satelity Sentinel-2.
Zmiany jakich dokonano w puszczy w ciągu ostatnich dwóch lat widać gołym okiem, bez stosowania specjalistycznych metod obróbki obrazów. Przedstawiona poniżej seria zdjęć satelitarnych została wykonana w dniach: 11 lipca 2017 r., 26 czerwca 2016 r., oraz 25 lipca 2015 roku i przedstawia teren na południe od Hajnówki. Bez trudu zidentyfikować można obszary, które uległy w tym czasie wycince.

W przypadku analiz środowiskowych wykorzystanie danych satelitarnych pomaga weryfikować zmiany zagospodarowania przestrzennego i przekształcanie siedlisk w czasie, dlatego też pracujemy nad automatyzacją tych procesów. Dzięki historycznym danym możemy poszukiwać również źródeł zanieczyszczeń wód i powietrza.