Modernizacja linii kolejowej E75 Warszawa-Białystok-Sokółka, inwentaryzacja przyrodnicza

Raport o ocenie oddziaływania na środowisko modernizacji linii kolejowej E75 na odcinku Warszawa-Białystok-Sokółka.
Zamawiający: Polskie Koleje Państwowe PLK S.A.
Wielkość inwestycji: 200 km
Zakres prac: Inwentaryzacja przyrodnicza, ocena oddziaływania inwestycji na obszary Natura 2000 i pozostałe formy ochrony przyrody, określenie stanu wykorzystania korytarzy ekologicznych i wpływu inwestycji na migracje zwierząt.