Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Nad Rudzianką”

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Nad Rudzianką”
Zamawiający: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta – UM Szczecin
Wielkość inwestycji: 106,65ha
Zakres prac: prognoza skutków wpływu ustaleń planu na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nad Rudzianką”