Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Golęcino-Gocław Port” w Szczecinie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Golęcino-Gocław Port” w Szczecinie
Prognoza skutków wpływu ustaleń planu na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino-Gocław Port” w Szczecinie.
Zamawiający: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta – UM Szczecin
Wielkość inwestycji: 132,7ha