Linia kolejowa E30/C30. Inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza dla potrzeb Programu funkcjonalno – użytkowego modernizacji linii kolejowej E30/C30 na odcinku Młaszowa – Zabierzów.


Zamawiający: Polskie Koleje Państwowe PLK S.A.
Wielkość inwestycji: 24 km
Zakres prac: Inwentaryzacja przyrodnicza, określenie zagrożeń i ocena wpływu inwestycji na ssaki, projekt działań minimalizujących wpływ inwestycji na ssaki, rozpoznanie potencjalnych miejsc występowania płazów i stopnia wykorzystania przejść dla zwierząt.