Kontrola środowiskowa z Banku Światowego

Wrocławski Węzeł WodnyW zeszłym tygodniu przedstawiciele Banku Światowego skontrolowali postęp prac i stopień realizacji Planu Zarządzania Środowiskiem dla Wrocławskiego Węzła Wodnego. Podczas spotkań zaprezentowane zostały wdrażane  działania mające na celu minimalizację negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko m.in. wybudowane sztuczne wyspy dla roślinności i zwierząt przybrzeżnych, a także nowoczesne przepławki dla ryb przy progu wodnym na wyspie Rędzińskiej.

Inspektorzy z Banku Światowego jako instytucja udzielająca środków kredytowych dla realizacji projektu pozytywnie ocenili działania środowiskowe i pracę nadzoru przyrodniczego prowadzonego przez naszą firmę.