Komisja ds. Infrastruktury

Dnia 6 lutego 2017 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Komisji ds. Infrastruktury przy Business Centre Club.

Komisja ma celu:

  • Przygotowanie jednolitego stanowiska dotyczącego rozwoju i problemów branży infrastrukturalnej w Polsce,
  • Odblokowanie środków finansowych na cele infrastrukturalne,
  • Wytypowanie głównych czynników legislacyjnych umożliwiających odblokowanie procesów inwestycyjnych w Polsce i ich poprawa,
  • Działania zmierzające do skrócenia terminów postępowań przetargowych oraz zdefiniowania jasnych kryteriów wyboru oferentów niewynikających jedynie z ceny.

Przewodniczącym Komisji jest Michał Jaśkiewicz, nasz CEO & Founder, zaproszony do grona BCC w 2011 roku.

Zainteresowanych tematyką rozwoju infrastruktury w Polsce zapraszamy do dyskusji poprzez kontakt z przewodniczącym Komisji na adres mailowy michal.jaskiewicz@bcc.org.pl .

Dla zainteresowanych, więcej aktualnych informacji z prac Komisji ukazywać się będzie także pod adresem http://www.bcc.org.pl/ds-infrastruktury.5553.0.html

*Business Centre Club (BCC) jest platformą dialogu społecznego, działającą od 1991 roku, jako zrzeszenie przedsiębiorców reprezentujących wysokie normy etyczne, przestrzegających zasady kodeksu kupieckiego i działających zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia