„Kolejna kolej”

Ansee Consulting rozpędza się wraz z przyspieszającymi inwestycjami na liniach kolejowych.

W ostatnim półroczu podpisaliśmy dwie umowy z Transprojektem Gdańskim na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby Ramowej Umowy Kolejowej z PKP. Prace terenowe będziemy realizować na odcinkach o łącznej długości ok. 158 km.

Z pracami na koleji związani jesteśmy od wielu lat. Nasze doświadczenie to m.in.:

linia kolejowa nr 94 Kraków – Oświęcim
linia kolejowa C30 Opole – Pyskowice
linia kolejowa nr E30 Legnica – Węgliniec
linia kolejowa nr E30 Legnica – Węgliniec – minimalizacje
linia kolejowa E30/C30 Młaszowa – Zabierzów