Istniejąca Farma Wiatrowa w województwie wielkopolskim, monitoring porealizacyjny

Porealizacyjny monitoring ptaków i nietoperzy dla istniejącej farmy wiatrowej w województwie wielkopolskim.
Lokalizacja: woj. wielkopolskie
Wielkość inwestycji: 2 turbiny, 1,6 MW
Zakres: Określenie stopnia oddziaływania na ptaki i nietoperze istniejącej farmy wiatrowej w zakresie śmiertelności ornitofauny i chiropterofauny. Monitoring wykonany zgodnie z zaleceniami DUŚ. Wykonano obserwacje ptaków, testy na wykrywalność i znikanie. Badania nie wykazały negatywnego wpływu na ptaki i nietoperze.