Istniejąca Farma Wiatrowa Rymanów. Analiza hałasu

Porealizacyjna analiza hałasu oraz infradźwięków dla istniejącej farmy wiatrowej Rymanów.


Inwestor: IKEA, Martifer Renewables O&M Sp.z o.o.
Lokalizacja: gm. Rymanów, woj. podkarpackie
Wielkość inwestycji: 13 turbin
Zakres prac Ansee: Określenie stopnia oddziaływania na środowisko istniejącej farmy wiatrowej w zakresie hałasu oraz infradźwięków. Pomiary terenowe wykonano w warunkach normatywnej pracy turbin w siedmiu punktach pomiarowych. Badania wykonane przez certyfikowane laboratorium nie wykazały przekroczeń i negatywnego wpływu na środowisko.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia