Obszary NATURA 2000. Inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza proponowanych Specjalnych Obszarów Ochrony Natura 2000


Zamawiający: Ministerstwo Środowiska
Wielkość inwestycji: 30 tys. ha
Zakres prac: inwentaryzacja gatunków nietoperzy z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, ocena stanu zachowania, analiza rozmieszczenia i modyfikacji granic, ustalenie celu ochrony.