Inwentaryzacja dendrologiczna konieczna do wykonania procedowania zmiany decyzji środowiskowej – Leszno

Inwentaryzacja drzew do wycinki koniecznych do wykonania procedowania zmiany decyzji środowiskowej – Leszno


Zamawiający: STRABAG Sp. z.o.o
Lokalizacja: woj. wielkopolskie
Wielkość inwestycji: 2,4 km
Projekt: Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna.
Zakres prac Ansee: 

  • aktualizacja inwentaryzacji zieleni miejskiej, w tym inwentaryzacja dendrologiczna;
  • wyznaczenie drzew do wycinki;
  • wyznaczenie krzewów do wycinki;
  • wyznaczenie sposobu postępowania z zielenią nie przeznaczoną do usunięcia, a sąsiadującą z terenem inwestycji;