GPO Jarocin, uzyskanie decyzji środowiskowej na podstawie KIP-u

GPO Jarocin, uzyskanie decyzji środowiskowej, analiza akustyczna i analiza pola elektromagnetycznego.
Lokalizacja: woj. wielkopolskie
Zamawiający: WPD Think Energy
Zakres: opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej SN/110kV – Głównego Punktu Odbioru GPO dla FW Jarocin wraz z urządzeniami budowlanymi, instalacjami i infrastrukturą techniczną, niezbędnymi do jego funkcjonowania. Poza podstawowym zakresem karty wykonaliśmy: analizę akustyczną i analizę oddziaływania w zakresie pola elektromagnetycznego. Na bazie sporządzonego KIP-u uzyskano decyzję środowiskową.