Farma Wiatrowa Parsowo-Świemino. Raport OOŚ

Przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej Parsowo-Świemino

Inwestor: EWG Sp. z o.o.
Lokalizacja: gm. Biesiekierz, woj. zachodniopomorskie
Wielkość inwestycji: 12 turbin o łącznej mocy 42 MW
Zakres prac Ansee: sporządzenie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, reprezentacja Inwestora przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, udzielanie odpowiedzi na zapytania RDOŚ, pozytywne uzgodnienie RDOŚ, uzyskana decyzja środowiskowa.