Farma Wiatrowa. Metaplantacja dziewięćsiła

Metaplantacja chronionego gatunku dziewięćsiła w związku z budową turbiny wiatrowej


Zleceniodawca: Wiza – Wicherek Sp.z o.o.
Lokalizacja: gm. Osiecznica, woj. dolnośląskie
Zakres prac Ansee: inwentaryzacja siedlisk, wytypowanie gatunków chronionych, wskazanie roślin do przesadzenia, przesadzanie chronionego gatunku rośliny.