Eksploatacja Farmy Wiatrowej Łukaszów Modlikowice, analiza porealizacyjna

Eksploatacja Farmy Wiatrowej Łukaszów Modlikowice, monitoring siewki złotej.
Zamawiający: Polish Energy Partners SA
Wielkość inwestycji: FW Modlikowice 12 turbin 2 MW – łącznie 24 MW, FW Łukaszów 17 turbin 2 MW – łącznie 34 MW
Zakres prac: roczny monitoring poinwestycyjny siewki złotej i minimalizacja wpływu farm wiatrowych Łukaszów i Modlikowice na siewkę złotą.