Eksploatacja Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8, monitoring porealizacyjny

Przeprowadzenie monitoringu przyrodniczego w zakresie oddziaływania istniejącej Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Wielkość inwestycji: 4 km
Zakres prac: Monitoring śmiertelności i stanu zachowania ornitofauny na obszarze Lasu Pilczyckiego i pól irygacyjnych we Wrocławiu w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8 w trakcie jej eksploatacji.