Droga ekspresowa S6. Inwentaryzacja przyrodnicza

Monitoring przedinwestycyjny dla potrzeb zadania pn.: „Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard – Płoty”.


Zamawiający: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. dla GDDKiA Oddział w Szczecinie
Lokalizacja: woj. zachodniopomorskie
Wielkość inwestycji: długość odcinka 21 km
Zakres prac Ansee: Wykonaliśmy inwentaryzację przyrodniczą wraz z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko, a także monitoring przedinwestycyjny dla potrzeb ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
Oceniliśmy wpływ na obszary Natura 2000, integralność tych obszarów i spójność sieci, a także na korytarze migracyjne.
Zweryfikowaliśmy zasadność lokalizacji przepustów suchych oraz pozostałych przepustów dla zwierząt.