Uzyskaliśmy decyzję środowiskową dla inwestycji pn.: ”BUDOWA GAZOCIĄGU DN300 MOP 5,5 MPA NA ODCINKU SRP LUBIECHÓW – SRP WAŁBRZYCH UL. UCZNIOWSKA”

W ramach realizacji projektu sporządziliśmy Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia wraz z Inwentaryzacją Przyrodniczą.
Inwentaryzacja została przeprowadzona w buforze 500 m wzdłuż całej długości planowanej inwestycji (dla trzech analizowanych wariantów), w okresie od marca do września 2020 r

Przedmiotowa inwestycja została zakwalifikowana, zgodnie ze specustawą, jako inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, wymieniona jest w art. 38 pkt 2 lit zg tejże ustawy, jako „budowa gazociągów w celu zmiany przebiegu trasy istniejących gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana sposobu użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”, przedmiotowe przedsięwzięcie jest zadaniem towarzyszącym inwestycjom w zakresie terminalu LNG.

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z niezbędnymi załącznikami został złożony w październiku 2020 r. Natomiast decyzję uzyskaliśmy pod koniec stycznia 2021 r.!