Decyzja środowiskowa dla FW Zgorzelec

 

12 lutego b.r. Wójt Gminy Zgorzelec wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej zlokalizowanej w gminie Zgorzelec.

Decyzja ustala budowę 10 turbin wiatrowych o łącznej mocy 30MW.

Dla inwestycji przeprowadziliśmy kompletną procedurę oddziaływania na środowisko wraz monitoringiem ornitologicznym i chiropterologicznym, a także raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Braliśmy również udział w rozmowach z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i lokalnym stowarzyszeniem ochrony przyrody TOPIK.

Michał Roszyk, nasz specjalista do spraw ocen oddziaływania na środowisko pełnił funkcję pełnomocnika inwestora w procesie uzyskiwania decyzji środowiskowej.